Що черкащанам варто знати про зміни в пенсійній системі

Новини Черкаси Новини Черкаської області

В Управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області надали розяснення про законодавчі новації стосовно пенсійних виплат для жителів Черкащини.

Відтак з 1 січня 2017 року набули чиності наступні зміни:

1. Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» затверджено розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати:

Вид виплати

з 01.01.2017

(грн.)

з 01.05.2017

(грн.)

з 01.12.2017

(грн.)

Прожитковий мінімум:

на одну особу в розрахунку на місяць

1 544

1 624

1 700

на дітей віком до 6 років

1 355

1 426

1 492

на дітей від 6 до 18 років

1 689

1 777

1 860

на працездатних осіб

1 600

1 684

1 762

на осіб, які втратили працездатність

1 247

1 312

1 373

Мінімальна заробітна плата

3 200

Отже, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) становить:

з 01.01.2017 – 40 000 грн. (1 600 грн. х 25 = 40 000 грн.);

з 01.05.2017 – 42 100 грн. (1 684 грн. х 25 = 42 100 грн.);

з 01.12.2017 – 44 050 грн. (1 762 грн. х 25 = 44 050 грн.).

Мінімальний страховий внесок з 01.01.2017 становить 704 грн. (3 200 грн. х 22 % = 704 грн.).

2. Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до окремих законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема:

2.1. У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам,який діяв у 2016 році.

Водночас, запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів:

  • У зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:

– на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»),

– в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»),

здійснюється у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2017 – 1 870,50 грн. = 1 247 грн. х 150 %).

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно з яким їм призначено пенсію.

  • Виплата пенсії здійснюється в повному обсязі:

особам, яким пенсію призначено відповідно до законів України «Про державну службу» чи «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», –у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 № 889-VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів»;

– іншим особам, яким пенсію призначено згідно із законодавством (в яких розмір пенсії не перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб), у період служби в органах місцевого самоврядування.

  • Особливий порядок виплати пенсії у 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

2.2. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 гривень (крім щомісячного довічного грошового утримання).

3. Згідно з Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення.

У 2017 році базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році – 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичний осіб – 18 %, військового збору – 1,5 % бази оподаткування.

Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним а саме: не підлягають оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

4. З 1 січня 2017 року відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

пенсію по інвалідності інвалідам II групи призначають за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи (до 01.01.2017 – для І групи), тобто – від 1 року до 14 років на час настання інвалідності або на день звернення за призначенням пенсії залежно від віку інваліда (стаття 32 Закону).

5. З 7 січня 2017 року набули чинності зміни, внесені Законом України від 06.12.2016 № 1769-VII до частини третьої статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон № 2262) щодо виплати пенсії військовим, які проходять службу за контрактом, укладеним під час дії особливого періоду.

Змінами передбачено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за Законом № 2262, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється.

Отже, починаючи з 7 січня 2017 року пенсії, призначені відповідно до Закону № 2262, виплачуються особам, які уклали контракт, у тому числі й новий, в особливий період, незалежно від терміну, на який контракт укладено.

6. З 6 лютого 2017 року набувають чинності зміни, внесені Законом України від 18.10.2016 № 1683-VIIІ до пункту 3 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо права на дострокове призначення пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення.

Змінами передбачено, що на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок мають право:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь в АТО в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО в районах її проведення;

учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, та захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

– особи, які стали інвалідами війни внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органівабо виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;

– особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій та які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення;

– особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус інваліда війни внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та стали інвалідами війни внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та в період її проведення;

дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісті, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО або забезпечення її проведення.

Розповісти друзям

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.